סולמות

משפחת הסולמות הינה משפחה מגוונת ורחבה מאד. ישנם סוגים שונים של סולמות העשויים מחומרים שונים: סולמות עץ, סולמות מתכת, סולמות אלומיניום, סולמות מפרקים, סולמות טלסקופיים, סולמות גג, סולמות פיברגלס, סולמות לבית וכו'. לכל סוג סולם יש ייעוד ומטרה שונה ולמשימות שונות. אנו נתקלים בסולמות בחיי היום יום שלנו, אפילו בביתנו. ישנן פעולות המחייבות שימוש בסולם לכן רבים מאיתנו מחזיקים בביתם סולם על פי צרכיהם. אנו רואים יותר את הסולמות בתעשייה, במחסנים, בבניין, בבתי מסחר, בחנויות, בחקלאות ועוד. אם נגדיר זאת בפשטות - הצורך בשימוש בסולם הינו, בכל מצב בו אין לנו גישה הגובה לחפץ, או דבר כלשהו הנמצא בגובה ואין ידינו משגת אותו. נוכל לאמר, כי השימוש בסולם הוא הכרחי לביצוע משימות וייעוד לו אנו נדרשים וביתר שאת במקומות עבודה, תעשיה ובתי מסחר כפי שתיארנו לעיל'.

הסולם הינו אמצעי הכרחי לשימוש, אך בו זמנית הינו מסוכן בדרגה גבוה ולכן המחוקק חקק תקנות שעליהם אין לעבור והם מחייבים את כל המשתמשים בו.

ההתייחסות העיקרית בתחיקה לנושא הסולמות מופיעה בתחיקה בהקשרי שלהלן :

א. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה 1988),

ב. וכן בתקנות הבטיחות בעבודה ( עבודה בגובה ) - 2007.

ג. תקינה : התקינה הישראלית לסולמות מיטלטלין הינה תקן מחייב על שני חלקיו, כדלהלן :

1) תקן ישראלי מספר 1847 חלק 1 - סולמות : מונחים , טיפוסים, מידות פונקציונליות.

2) תקן ישראלי מספר 1847 חלק 2 - סולמות : דרישות, בדיקות וסימון

בתקנות הללו הוגדרו אמצעי הבטיחות והשימושים הראויים לשימוש בסולם, אופן השימוש, האמצעים שיש לנקוט באמצעי הבטיחות והמנע לפי קריטריונים הקשורים לגובה הסולם, סוג הסולם, השיפוע של השענת הסולם,חיזוקים נדרשים באופנים שונים ועוד.. נקודות ותקנות בטיחות בנושא חשוב זה.

כמן כן, נקבעו תקנות בטיחות לשימוש בסולם שעיקרן:

1) האם אתה כשיר להשתמש בסולם?

2) האם אתה נוטל תרופות שיכולות להשפיע עליך בעת השימוש בסולם? אם כן, לכן שב ואל תעשה עדיף.

3) יש לבדוק את תקינות הסולם טרם השימוש בו.

4) יש לוודא שהסולם מתאים לסוג העבודה שאנו רוצים לבצע.

5) חל איסור מוחלט להשתמש בסולם פגום.

6) לפני השימוש בסולם יש לוודא שהוא נקי משמנים, בוץ, גריז וכו' טרם השימוש.

7) היעזר בחברים לעבודה, באנשי הבית בעת הובלת ושינוע הסולם, הצבתו והשגחה תמידית באדם העולה על הסולם.

8) יש להקפיד על העמדת הסולם בשטח מישורי ישר, בזוית הישענות על קיר תומך באופן הנכון וכן יש לאבטח את הסולם בקשירתו לקיר.

9) אין להשתמש בסולם במזג אוויר מסוכן של רוחות וגשמים.

10) יש להשתמש בנעליים מתאימות ונקיות לעבודה עם סולם.

 ניתן לסווג את הסולמות כדלקמן:

א. סולמות מיטלטלין : סולם יחיד, סולם שחיל, סולם כפול, סולם נתמך.

ב. סולמות קבועים.

להלן סרטון לצפייה לסוגי סולמות ואמצעי בטיחות - צפיה מהנה!!