מ-  עד- 

פלפ דיסק קרמי גודל גרעין 36

גמל שריד

פלפ דיסק קרמי גודל גרעין 36

פלפ דיסק קרמי משמש לפלדות קשות ויציקות ברזל

0 ₪

פלפ דיסק קרמי גודל גרעין 40

גמל שריד

פלפ דיסק קרמי גודל גרעין 40

פלפ דיסק קרמי משמש לפלדות קשות ויציקות ברזל

0 ₪

פלפ דיסק קרמי גודל גרעין 40

גמל שריד

פלפ דיסק קרמי גודל גרעין 40

פלפ דיסק קרמי משמש לפלדות קשות ויציקות ברזל

0 ₪

פלפ דיסק קרמי גודל גרעין 60

גמל שריד

פלפ דיסק קרמי גודל גרעין 60

פלפ דיסק קרמי משמש לפלדות קשות ויציקות ברזל

0 ₪

פלפ דיסק קרמי גודל גרעין 60

גמל שריד

פלפ דיסק קרמי גודל גרעין 60

פלפ דיסק קרמי משמש לפלדות קשות ויציקות ברזל

0 ₪

פלפ דיסק קרמי גודל גרעין 80

גמל שריד

פלפ דיסק קרמי גודל גרעין 80

פלפ דיסק קרמי משמש לפלדות קשות ויציקות ברזל

0 ₪

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 36

T-27גמל שריד

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 36

פלפ דיסק קרמי משמש לאלומיניום, ריתוכים, פלב"ם וברזל

0 ₪

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 36

T-29גמל שריד

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 36

פלפ דיסק קרמי משמש לאלומיניום, ריתוכים, פלב"ם וברזל

0 ₪

לפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 40

T-27גמל שריד

לפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 40

פלפ דיסק קרמי משמש לאלומיניום, ריתוכים, פלב"ם וברזל

0 ₪

לפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 40

T-29גמל שריד

לפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 40

פלפ דיסק קרמי משמש לאלומיניום, ריתוכים, פלב"ם וברזל

0 ₪

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 50

T-27גמל שריד

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 50

פלפ דיסק קרמי משמש לאלומיניום, ריתוכים, פלב"ם וברזל

0 ₪

לפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 50

T-29גמל שריד

לפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 50

פלפ דיסק קרמי משמש לאלומיניום, ריתוכים, פלב"ם וברזל

0 ₪

לפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 60

T-29גמל שריד

לפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 60

פלפ דיסק קרמי משמש לאלומיניום, ריתוכים, פלב"ם וברזל

0 ₪

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 80

T-27גמל שריד

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 80

פלפ דיסק קרמי משמש לאלומיניום, ריתוכים, פלב"ם וברזל

0 ₪

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 100

T-27גמל שריד

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 100

פלפ דיסק קרמי משמש לאלומיניום, ריתוכים, פלב"ם וברזל

0 ₪

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 120

T-27גמל שריד

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 120

פלפ דיסק קרמי משמש לאלומיניום, ריתוכים, פלב"ם וברזל

0 ₪

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 120

T-29גמל שריד

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 120

פלפ דיסק קרמי משמש לאלומיניום, ריתוכים, פלב"ם וברזל

0 ₪

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 36

T-27גמל שריד

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 36

פלפ דיסק קרמי משמש לאלומיניום, ריתוכים, פלב"ם וברזל

0 ₪

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 80

T-27גמל שריד

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 80

פלפ דיסק קרמי משמש לאלומיניום, ריתוכים, פלב"ם וברזל

0 ₪

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 60

T-27גמל שריד

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO גודל גרעין 60

פלפ דיסק קרמי משמש לאלומיניום, ריתוכים, פלב"ם וברזל

0 ₪

תחום המוצרים בקבוצת פלפ דיסק הינה רחבה ומגוונת. ישנם דיסקים להשחזה,ליטוש,הברקה מסוגים שונים ולשימושים שונים, לפי סוג החומר עימו עובדים: פלב"מ, ברזל, אלומיניום וכו'..

להלן סוגי פלפ דיסק שונים לשימושים שונים:

פלפ דיסק קרמי PRO - עם גרעין קרמי לליטוש השחזה וגימור על פלדות קשות ויציקות ברזל לשימוש במשחזת זווית.

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה PRO - לליטוש, השחזה וגימור על אלומיניום, ריתוכים, פלב"ם וברזל לשימוש במשחזת זוית.

פלפ דיסק זירקוניה אלומינה ECONOMY - לליטוש וגימור של פלב"ם, ברזל וריתוכים לשימוש במשחזת זווית.

פלפ דיסק סיליקון קרביד PRO - לליטוש השחזה וגימור לשימוש במשחזת זווית. 

מיני דיסק - לעיבוד במקומות קטנים עם משחזת ציר.

להלן סרטון חשוב מדריך לשימוש בפלפ דיסק - צפיה מהנה ובטוחה!!!