כשהולכים לבנות גג רעפים שיסדותיו מושתתים על קורות עץ, כאן צריך חשיבה רבה, חישובים ותכנון מדוייק וייעוץ ממומחי ביית גגות רעפים,

הן לכמות העץ, חוזקו והתאמתו למבנה הבית וגודל הגג.