מ-  עד- 

גדר ערבה חום 10-12 מ"מ 1*5

1210017RAZ

גדר ערבה חום 10-12 מ

גדר ערבה חום 10-12 מ"מ אחוז הצללה 80% מתאים לגדרות והצללה

 זמין במלאי  129 ₪

גדר ערבה חום 10-12 מ"מ 1.5*5

1210018RAZ

גדר ערבה חום 10-12 מ

גדר ערבה חום 10-12 מ"מ אחוז הצללה 80% מתאים לגדרות והצללה

 זמין במלאי  187 ₪

גדר ערבה חום 10-12 מ"מ 2*5

1210019RAZ

גדר ערבה חום 10-12 מ

גדר ערבה חום 10-12 מ"מ אחוז הצללה 80% מתאים לגדרות והצללה

 זמין במלאי  249 ₪

גדר ערבה