סולמות לעליית גג מתוצרת בית פנטוצי איטליה הינם סולמות מתקפלים איכותיים בעלי תו בחינה קפדני ביותר בבדיקות מעבדה, סולמות הללו עמדו בבדיקות עומס של עד 260 ק"ג.
חברת פנטוצי מציעה מדרגות מתקפלות וסולמות מתקפלים בדגמים שונים ולשימושים שונים, אשר מאפשרים להתקין סולם מתקפל גם כאשר קיימים אילוצים שונים לגבי פתח קטן
(כמו סולמות האקורדיון השונים), או כאשר קיימים אילוצי גובה רב (כמו הדגמים התלת שלביים). חברת פנטוצי מציעה גם מגוון סולמות מתקפלים מיוחדים לצרכים שונים,
כגון סולמות לקיר (סולמות ורטיקליים), סולמות לגגות חשופים וסולמות מתקפלים חשמליים ועוד.