רקע 
הגוף המפקח כיום על תחום הבטיחות וגיהות הינו - המוסד לביטוח וגיהות. מוסד זה הוקם כבר בשנת 1954 מתוקף חוק "ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954". גוף זה התבסס על חוקים ותקנות שהיו קיימים בארץ ישראל טרום הקמת המדינה. בשנת 1946 פורסמה פקודה מנדטורית שנקראה "פקודת הבטיחות בעבודה", אשר עקרונותיה היוו בסיס לקידום נושא הבטיחות בעבודה ושמירה על בריאותו ועל חייו של האדם העובד.

מאז ועד היום תחום זה הולך ומתפתח לפי צרכי השעה בתחום הבטיחות והגיהות והאמצעי מיגון הנדרשים לעובדים/בעלי מקצוע שונים מתפתחים כל הזמן, נקבעים תקנות וחוקי בטיחות משתנים לכל התחומים והמקצועות המלווים את חיינו היום יומיים בשגרה: בביתנו, במקומות העבודה,בתעשיות השונות, בנהיגה, בכבישים, במפעלי ייצור, בכללות בכל מקום המקיף את חיינו ולנו יש מגע עם הסביבה הסובבת אותנו.

לכל תחום יש את התקנות וכללי הבטיחות שלו - תקנות וחוקים שנכתבו על סמך הפקות לקחים רבים, תאונות בעבודה, תאונות בכבישים וכו' - למעשה תקנות בטיחות והוראות בטיחות וחוקים שנכתבו " בדמים יקרים ".

אנו נתמקד באחד מענפי הבטיחות הרבים : ציוד בטיחות ומיגון לעובד.

תחום זה הינו רכב והוא נגזרת של הכרת צרכים ממשיים הכרחיים להבטחת בטחונו של העובד,האדם באשר הוא בסביבת מקום עבודתו ואפילו בחיי היום יום בביתו. לכל תחום בנושא - בגדי עבודה, נעלי עבודה, כפפות עבודה, אזניות מגן רעש, אטמי אזניים, משקפי מגן, מסכות מגן, מסכות ריתוך, מגיני ברכיים, נישמיות, מסכות נשימה, מוצרים לעבודה בגובה, ריתמיות, קסדות ועוד..ישנן תקנות,תקנים,הוראות שימוש,אמצעי הגנה,הוראות שימוש - לכל אחד מציוד בטיחות ומיגון לעובד יש ערך חשיבות גבוה ביותר המגן על חיינו, על חיי העובדים תחתינו בכל המסגרות התעשיתיות.

אמצעי מגן הללו הם המגן ההכרחי והבטיחותי שיבטיח לנו,יצמצם את הסיכוי שלנו להיפגע במסגרת תאונות עבודה במסגרת העבודה, או בכלל בתאונות רבות הקורות בביתנו. כל אחד מאיתנו מבצע עבודות רבות ומשונות בביתו לפי היכולת המקצועית שלנו לכן אנו חייבים לנקוט במשני זהירות תמידיים בכל פעולה ופעולה שאנו הולכים לבצע. " סוף מעשה במחשבה תחילה ", לדוגמא אם אנו הולכים לבצע ריתוך שאולי למדנו בעבר,אזי אנו נשתמש בכפפות לריתוך, מסכת ריתוך, בגדי עבודה עם שרוולים מופשטים. באופן יותר רחב ומקצועי : בעלי מקצוע,למשל צבע חייב להשתמש במסכת נשימה, או נשמית תלוי בסוג העבודה. מכונאי במוסך יהיה חייב להשתמש באטמי אוזנים, או באזניות נגד רעש תלוי בעוצמת הרעש לו הוא חשוף, חייב לעבוד עם נעלי עבודה מתאימים - נגד החלקה משמנים ונוזלים שונים, סגורות ובעלות מגן מתכת משולב בתוך האימום של הנעל. הדוגמאות רבות - העיקרון ברור וחד משמעי - חיינו תלויים בציוד בטיחות ומיגון.
המטרה המרכזית שהגדיר המוסד לבטיחות ולגיהות בחוק :  "לקדם את תנאי הבטיחות בעבודה והגיהות המקצועית", לנהל פעולות הסברה והדרכה, לסייע בבחירת נאמני בטיחות, להדריך, לעודד אותם בפעולות המבורכות שהם עושים בארגונים השונים, לערוך ולפרסם מחקרים התחום בטיחות וגיהות, לסייע למינהל הבטיחות והבריאות בתעסוקה בפעולותיו.

כשיש לנו את כל הכלים ואנו פועלים על פי המטרות הנעלות החשובות הללו, אזי אנו בכך נבטיח את חייהם של רבים מאיתנו בכל תחומי העשייה. אנו נדאג להדריך את העובדים להרגלי חיי בטיחות, שימוש נכון בציוד בטיחות ומיגון שימנעו ושיגנו חלילה מתאונות עבודה,הרג וכו'.

אנו ברז יחיאל - עשה זאת בעצמך מספקים את מירב הציוד בטיחות ומיגון לעובד בסטנדרטים הכי מחמירים על פי התקנים על מנת להבטיח שימוש בטיחותי במגוון הציוד המפורט לעיל' ושיתווסף בשוטף אצלנו בבית המסחר ובאתר שלנו "רז טולס"- RAZTOOLS.

בחרנו להציג סרטון בתחום הבטיחות - צפיה נעימה!!


סרטון בטיחות לא פשוט ממדרגה ראשונה - עבודה בגובה!!